بازدیدکنندگان

۱
۶۸
۳۹۶۴۱
استعداد های درخشان

رویداد های خبری

پایگاه خبری دانشگاه اراک
101732_915_1506519089611562156.jpg دريافت گواهي رتبه در سامانه گلستان
دريافت گواهي رتبه در سامانه گلستان...ادامه در مطلب
101732_915_15059878331188070058.jpg حمايت مالي و تشويق دانشجويان داراي رتبه هاي شاخص کشوری در دانشگاه اراک
حمايت مالي و تشويق دانشجويان داراي رتبه هاي شاخص کشوری در دانشگاه اراک...ادامه
101732_915_1505987656957415153.jpg تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اراک

تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اراک...ادامه
101732_915_15059873191967335847.jpg دانشجویان محترم دانشگاه اراک، در ادارۀ دانشگاه و کشور سهیم شوید

دانشجویان محترم دانشگاه اراک، در ادارۀ دانشگاه و کشور سهیم شوید... ادامه
101732_915_1496477240393988596.jpg اطلاعيه مهم پيرامون مصاحبه متقاضيان دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)
اطلاعيه مهم پيرامون مصاحبه متقاضيان دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان).... ادامه مطلب
101732_915_14964770751358672981.jpg اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دكتري بدون آزمون
اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دكتري بدون آزمون... ادامه مطلب
101732_915_1493572380988142057.jpg نتایج فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
نتایج فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد (دانشکده های فنی و مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه،انسانی) ...
101732_915_14831886151329307086.jpg تاریخ دقیق و منابع المپیاد سال آینده در رشته های مختلف
تاریخ دقیق و منابع المپیاد سال آینده در رشته های مختلف در ادامه...


101732_915.jpg رشته های المپیادهای علمی-دانشجویی
اطلاعات کامل در... ادامه مطلب