بازدیدکنندگان

۱
۶۱
۴۱۲۸۹
استعداد های درخشان

استعداد های درخشان

دريافت گواهي رتبه در سامانه گلستان

دريافت گواهي رتبه در سامانه گلستان...ادامه در مطلب

حمايت مالي و تشويق دانشجويان داراي رتبه هاي شاخص کشوری در دانشگاه اراک

حمايت مالي و تشويق دانشجويان داراي رتبه هاي شاخص کشوری در دانشگاه اراک...ادامه

تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اراک


تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اراک...ادامه

دانشجویان محترم دانشگاه اراک، در ادارۀ دانشگاه و کشور سهیم شوید


دانشجویان محترم دانشگاه اراک، در ادارۀ دانشگاه و کشور سهیم شوید... ادامه

اطلاعيه مهم پيرامون مصاحبه متقاضيان دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)

اطلاعيه مهم پيرامون مصاحبه متقاضيان دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان).... ادامه مطلب

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دكتري بدون آزمون

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دكتري بدون آزمون... ادامه مطلب

نتایج فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

نتایج فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد (دانشکده های فنی و مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه،انسانی) ...

تاریخ دقیق و منابع المپیاد سال آینده در رشته های مختلف

تاریخ دقیق و منابع المپیاد سال آینده در رشته های مختلف در ادامه...


sdvsd