بازدیدکنندگان

۲
۲۰۷
۱۳۳۸۱۴
استعداد های درخشان

المپياد غير متمركز سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت

به اطلاع دانشجويان گرامي ميرساند كه شوراي برنامه ريزي المپياد علمي- دانشجويي درصدد است كه المپياد غير متمركز سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت را بصورت مستقل در سال ۱۳۹۸ برگزار نمايد و مقرر گرديده كه دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي شيمي، مهندسي كشاورزي، مهندسي صنايع، شيمي، زيست شناسي و مهندسي مواد و متالورژي در اين المپياد شركت كنند. دانشجويان متقاضي ميتوانند جهت ثبت نام حداكثر تا اول بهمن ماه به گروههاي آموزشي يا دفتر استعداد درخشان دانشگاه مراجعه كنند.


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom