بازدیدکنندگان

۲
۲۰۲
۱۳۳۸۰۹
استعداد های درخشان

اطلاعيه مهم پيرامون مصاحبه متقاضيان دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)
به اطلاع متقاضيان محترم پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع دكتري ميرساند، تاريخ برگزاري مصاحبه ي واجدين شرايط در روز و ساعت مصاحبه ي واجدين با آزمون مي باشد كه در سايت دانشگاه رسما اعلام شده است. لطفا با مراجعه به سايت دانشگاه از روز و ساعت دقيق مصاحبه ي رشته ي خود مطلع گرديد. همچنين مقرر شده است تا كارشناسان محترم گروه ها نيز با هريك از واجدين مصاحبه ي بدون آزمون به صورت تلفني تماس بگيرند. موفق باشيد

نمره الف
[ پاسخ ]

تریداتس
[ پاسخ ]


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom