بازدیدکنندگان

۲
۱۷۴
۱۳۳۷۸۱
استعداد های درخشان

دانشجویان محترم دانشگاه اراک، در ادارۀ دانشگاه و کشور سهیم شوید


از مهر ۹۶ با ارائۀ راهكار و ایده های قابل اجرا که مشکلات دانشگاه و کشور در حوزه¬های مختلف (آموزشی، پژوهشی، رفاهی، اقتصادی، فضای سبز، تأمین خوابگاه، کمبود آب، بهبود بهره وری، تقویت تولید ملی و ...) را مرتفع نماید و به تأیید مراجع ذی صلاح برسد، علاوه بر سهیم شدن در ادارۀ دانشگاه و کشور، هدیه ای به ارزش ۴ میلیون ریال در روز دانشجوی هر سال تقدیم شما خواهد شد.

ساختنِ آینده را از الان تمرین کنید

مستندات خود را به دفتر استعدادهای درخشان واقع در ساختمان دکتر غریب طبقه اول تحویل دهید


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom