بازدیدکنندگان

۲
۱۶۹
۱۳۳۷۷۶
استعداد های درخشان

تشکیل شورای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه اراک


با عنایت به اهمیت تصمیم گیری در حوزه ی دانشجویان استعداد درخشان و آینده سازان کشور، شورای هدایت استعداد درخشان دانشگاه اراک متشکل از افراد حقوقی و حقیقی مجرب و مختلف در داخل دانشگاه تشکیل شد و از مهر ماه ۹۶ جلسات منظمی خواهد شد
دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom