بازدیدکنندگان

۲
۱۶۸
۱۳۳۷۷۵
استعداد های درخشان

قابل توجه داوطلبین محترم شرکت در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی

داوطلبین محترم شرکت در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۴ جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد شیوه برگزاری آزمون بخصوص فهرست ماشین حسابهای مجاز محل برگزاری و قوانین و مقررات به آدرس http://talent.basu.ac.ir/olympiad.aspx مراجعه نمایند.

دبیرخانه المپیاد دانشجویی منطقه ۴