بازدیدکنندگان

۱
۲۲۵
۱۳۳۸۳۲
استعداد های درخشان

اطلاعية مهم - قابل توجه كلية پذيرفته شدگان محترم پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

كلية پذيرفته شدگان محترم پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به نكات بسيار مهم زير دقت و عنايت وي‍ژه فرمايند:

۱- ۱- ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان بدون آزمون، همزمان با پذيرفته شدگان با آزمون و حوالي اواسط و اواخر شهريور ماه مي باشد. جهت اطلاع از تاريخ دقيق ثبت نام حضوري، پيگير اطلاع رساني هاي دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه باشيد.

۲- ۲- افرادي كه همزمان در هر دو گزينة پذيرش با آزمون و پذيرش بدون آزمون پذيرفته شوند و نام آنها وارد سامانه گردد مشكلات آموزشي برايشان پيش خواهد آمد. در صورتي كه با وجود قبول شدن در گزينة بدون آزمون، قصد ثبت نام در گزينة بدون آزمون را نداريد حتماً در اسرع وقت انصراف خود را به دفتر استعدادهاي درخشان اطلاع دهيد تا نام شما وارد سامانه نگردد.

۳- ۳- پس از ثبت نام نهايي و حضوري، دانشجويان مشمول كلية قوانين آموزشي مي گردند و در صورت انصراف در ميانة تحصيل مشمول جريمه خواهند شد. فلذا كاملاً دقت گردد افرادي كه كاملاً مصمم به ادامه تحصيل مي باشند ثبت نام نمايند تا مشمول جريمة انصراف نگردند.

با تشكر و آرزوي توفيق الهي