تماس با ما - استعداد درخشان

بازدیدکنندگان

۱
۱۱۳
۷۲۰۱۷
استعداد های درخشان

تماس با ما

تلفن تماس با دفتر: ۳۲۶۲۱۳۶۰


کانال تلگرام دفتر: Arakutalents


ایمیل ارتباط با مدیر گروه دانشجویان استعداد درخشان: h-safikhani_at_araku_dot_ac_dot_ir