بازدیدکنندگان

۲
۲۰۰
۱۳۳۸۰۷
استعداد های درخشان

تماس با ما

تلفن تماس با دفتر: ۳۲۶۲۱۳۴۰

کانال سروش دفتر: Arakutalents

ایمیل ارتباط با مدیر گروه دانشجویان استعداد درخشان:

m-modabberifar_at_araku_dot_ac_dot_ir

آدرس دفتر : پرديس سردشت دانشگاه اراك، ساختمان دكتر قريب، طبقه اول