بازدیدکنندگان

۲
۲۲۷
۱۳۳۸۳۴
استعداد های درخشان

فرم شماره 2 مربوط به فراخوان پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 99-1398

گواهي احراز معدل و رتبه جهت معرفي دانشجويان ساير دانشگاه‌هاي دولتي

(فقط مختص دانشجویان دانشگاه های سراسری غیر از دانشگاه اراک)

لينك فرم شماره ۲