بازدیدکنندگان

۲
۸۷
۹۴۶۸۷
استعداد های درخشان

فرم 2

آیین نامه ها و فرم ها


فرم شمارة ۲ (فقط مختص دانشجویان دانشگاه های سراسری غیر از دانشگاه اراک):
گواهي احراز معدل و رتبه جهت معرفي دانشجويان ساير دانشگاه‌هاي دولتي


لینک دانلود فرم شماره ۲

http://est.araku.ac.ir/index.php/download/۳